Helmer Heijden - 2015

Uitwisseling: Helmer ontdekt Dordrecht

Helmer Heijden, beheerder bij gemeente Rotterdam, deed vanaf juni tot eind 2015 mee met een uitwisseling met de gemeente Dordrecht.

Waarom wilde je meedoen met een uitwisseling?

Helmer: “binnen onze afdeling werd opgeroepen om je aan te melden voor een uitwisseling met een andere overheid in het kader van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders. Ik twijfelde geen moment en meldde mij aan. Een half jaar lang een dag per week in een andere keuken kijken leek mij zeer leerzaam. Achteraf is dit meer dan waar gebleken!”

Wat heb je precies gedaan en hoe lang?

“Ik heb een half jaar lang een dag per week gewerkt bij de afdeling stadsbeheer, bureau elektrotechniek en constructies van de gemeente Dordrecht. In dit half jaar ben ik onderdeel geworden van het kleine Dordtse team dat zorg draagt voor het beheer van alle civiele kunstwerken in Dordrecht. Mijn rol binnen het team was om te kijken naar de constructieve veiligheid van de objecten in het areaal. In Rotterdam hebben we ons volledige areaal risico gestuurd geïnventariseerd en geprioriteerd op basis van gegevens zoals verkeersklasse, ouderdom en toegepast materiaal. Resultaat is dat voor het volledige areaal kunstwerken een risicogetal is berekend. Dit heb ik voor Dordrecht ook kunnen doen.”

Kun je wat vertellen over je ervaringen?

“Wat ik erg leuk vond om mee te maken is dat je de betrokkenheid bij het werk ook in een andere organisatie terug ziet. In Rotterdam zijn we elke dag keihard aan het werk voor de bewoners van de stad. Dit heb ik ook in Dordrecht terug gezien. Daarnaast vond ik het leuk om een kijkje te nemen in een wat kleinere organisatie, de lijntjes zijn namelijk echt korter dan bij ons!”

Wat valt je op bij je ‘nieuwe’ organisatie?

“Ondanks de verschillen in schaalgrootte hebben beide organisaties dezelfde uitdagingen. Enkele voorbeelden zijn het gebruik van andere materialen voor bruggen, hoe om te gaan met de machinerichtlijn voor beweegbare bruggen; dat soort inhoudelijke zaken.”

 

Wat kom je halen en wat ga je brengen?

“Ik heb vooral het proces tot toetsen van constructieve veiligheid van civiele kunstwerken kunnen brengen. Samen met collega’s vanuit Rotterdam hebben wij bij Dordrecht kennis omtrent het aanschaffen van een nieuw beheersysteem kunnen halen bij Dordrecht.”

Heb je nog tips voor collega’s die willen meedoen met een uitwisseling?

“Waarschijnlijk zie je een hoop praktische bezwaren om een uitwisseling te doen met een andere overheid. Er zijn echter twee redenen om dit wel te doen. Zo is het nuttig voor beide organisaties. Maar de grootste reden om het wel te doen is nog wel voor jezelf! Het leren kennen van een andere organisatie in een andere stad levert vele nieuwe inzichten en goede ervaringen op!”

Helmer Heijden 1