Hans van Leeuwen - 2018

Hans van Leeuwen (Gemeente Dordrecht) loopt voor langere tijd een dag in de week mee met collega's Stadsbeheer, Stedelijk beheer, wegen van de Gemeente Rotterdam. Hans raadt uitwisseling aan: 'Heel simpel: Gewoon doen, want het is hartstikke leuk'.

Van welke organisatie kom je?

Ik ben adviseur Verhardingen bij het bureau Wegen, Verlichting & Schone stad van het Cluster Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Dordrecht.

Hans van LeeuwenHoe ben je bij deze uitwisseling terecht gekomen?

De directies van Dordrecht en Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst met elkaar. Toen er gevraagd werd wie er eens bij de gemeente Rotterdam in de keuken wilde kijken, werd ik direct enthousiast. Ik ben vrij nieuwsgierig dus ik heb mij hiervoor gelijk opgegeven. Daarnaast had ik al met een aantal collega’s van Rotterdam al regelmatig contact door mijn deelname aan CROW werkgroepen. Dus helemaal vreemd was het niet.

Waarom wilde je meedoen met een uitwisseling?

Ik was nieuwsgierig of een grotere stad tegen dezelfde "problemen" zou lopen als een kleinere stad. En het is ook leuk om eens te werken voor de stad waar ik geboren ben.

Waar loop je mee en waar hou je je mee bezig?

Ik loop nu 1 dag in de week mee bij Stadsbeheer, Stedelijk beheer, wegen. De eerste weken heb ik gekeken of de uitgevoerde maatregelen van parkpaden overeenkwamen met de maatregelen uit de vastgestelde cyclus voor die paden. Het bleek dat vooral ophogen vaker voor komt dan in de cyclus is aangenomen. Nu ben ik bezig met een samenhangend verhaal over waterbergende verhardingen, van beleid tot uitvoering en beheer. Hier heb ik gelijk ook wat aan in Dordrecht. Daarnaast denk ik mee over hoe je natuursteen wel of niet moet toepassen in de openbare ruimte. Een mooie divers pakket.

Wat zijn de grootste verschillen en overeenkomsten tussen de twee organisaties?

Het grootste verschil is het aantal mensen wat zich met hetzelfde onderwerp bezighoudt. Waar ik in Dordrecht vaak op mij zelf ben aangewezen als het over verharding gaat. In Rotterdam zijn er wel 7 mensen die zich met beheer wegen bezighouden. Hierdoor heb je een klankbord en kun je dieper inzoomen in de materie. Eigenlijk zijn we met dezelfde onderwerpen bezig. Van budgetten tot klimaatadaptatie. Verder viel mij op dat Rotterdam veel meer uitzoekwerk en technische vragen zet bij hun ingenieursbureau dan dat wij dat doen. Ook valt mij op dat er vaak in duo's aan een onderwerp wordt gewerkt en dan heb je gelijk je klankbord.

Wat is de leukste ervaring die je had?

Een grote samenkomst over de transformatie van de stad waar onderwerpen als klimaatadaptatie, energietransitie en circulair bouwen aan de orde kwamen.

Wat zou je mee willen nemen van de ene organisatie naar de andere?

Vooral een nieuw netwerk van collega's op afstand.

Wil je nog wat kwijt over de organisatie waar je meeloopt?

Dat ik mij erg welkom voel.