Erik van Herk - 2012

Een kijkje in de keuken van waterschap Rivierenland

Door bemiddeling van de WOW-makelaar kon Erik van Herk een half jaar lang een dag in de week aan de slag bij waterschap Rivierenland. Hij is vast van plan om goede ideeën mee terug te nemen naar zijn werkgever, Dienst Landelijk Gebied.

We stelden hem een aantal vragen:

Waarom wilde je meedoen met een uitwisseling?

"Als projectleider bij Dienst Landelijk Gebied (DLG) werk ik samen met verschillende waterschappen in het westen van het land. Met de uitwisseling bij waterschap Rivierenland (WSRL) krijg ik de kans om een kijkje in de keuken te nemen van een waterschap en te zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat.

Daarnaast is het een mooie manier om de kennis die ik bij DLG heb opgedaan in te zetten bij WSRL en goede ideeën mee terug te nemen naar DLG."

Wat ga je precies doen en hoe lang?

"Ik ga een half jaar een dag in de week aan de slag bij waterschap Rivierenland. Daar ga ik me bezig met het stroomlijnen van het proces van beleid - plannen maken - uitvoering - beheer en onderhoud. Ik ga met veel afdelingen in gesprek en zal zo goed mogelijk in beeld brengen in welke fase het werk het beste over kan gaan van de ene naar de andere afdeling. Daarnaast ga ik kijken hoe de afdelingen maximaal van elkaars kennis en kunde gebruik kunnen maken. Verder ga ik me met een project bezig houden waarin WSRL samenwerkt met andere organisaties. Ik breng in beeld hoe de samenwerking en communicatie in het project verloopt. Misschien kan ik nog aanbevelingen voor verbetering doen."

 Kun je wat vertellen over je eerste ervaringen?

"Mijn eerste ervaringen zijn positief. Ik voel me welkom bij het waterschap en heb al veel verschillende mensen gesproken. Daardoor heb ik al een aardig beeld gekregen over hoe er bij het waterschap wordt gewerkt."

Wat valt je op bij je 'nieuwe' organisatie?

"Ik vind de werksfeer er positief. Medewerkers zijn betrokken bij hun werk, zoeken elkaar op en maken tijd vrij om met mij in gesprek te gaan. Het Nieuwe Werken met onder andere flexibele werkplekken en gevarieerde ontmoetingsruimtes draagt hier duidelijk aan bij."

Wat kom je halen en wat ga je brengen?

"Ik wil graag een goed beeld krijgen van het werkveld van een waterschap en vooral hoe binnen een waterschap hier invulling aan wordt gegeven. Dus hoe het werk is gestructureerd, hoe de samenwerking is met andere organisaties en welke afwegingen het waterschap hierbij maakt. Zelf heb ik de nodige ervaring met gebiedsontwikkeling, het aansturen van programma's en projecten en het verbeteren van de samenwerking tussen teams. Deze kennis en ervaring wil ik graag inzetten."

Heb je nog tips voor collega's die willen meedoen met een uitwisseling?

"Benut de bijzondere kans om in de keuken van een andere organisatie te kijken. En wacht daarbij niet af, maar ga zelf op zoek naar de mogelijkheden."