Anja Hilte Osinga - 2016

Anja Hilte OsingaAnja Hilte Osinga, beleidsadviseur Waterbeheer bij Waterschap Hollandse Delta, liep van september 2016 tot en met februari 2017 mee als Adviseur Assetmanagement Groen bij district Oost Nederland Noord van Rijkswaterstaat. Ze vertelt ons over haar ervaringen.

Hoe ben je bij deze uitwisseling terecht gekomen?

Ik was vanwege de woon-werkafstand van mijn huidige functie bij Waterschap Hollandse Delta op zoek naar werk dichterbij huis. Mijn HR-adviseur gaf me de tip om op de WOW-makelaar pagina van platform WOW te kijken. Daar stond een mooie vacature ‘Adviseur Assetmanagement Groen’ bij Rijkswaterstaat Noord-Oost Nederland. Deze functie gaf me de kans om te netwerken binnen mijn eigen vakgebied en de mogelijkheid om me verder te verdiepen in assetmanagement. Aangezien ‘water’ en ‘groen’ vaak nieuwe aspecten zijn waarvoor assetmanagement ingericht moet worden en ik daar graag over meedenk, heb ik op de vacature gereageerd. Het kwam ook mooi uit dat de functie in Zwolle is en dus bijna bij mij om de hoek.

Wat waren je verwachtingen van de uitwisseling?

Ik had de verwachting dat RWS veel verder zou zijn met de implementatie van een assetmanagement-methodiek dan het waterschap. Dat blijkt niet overal bij RWS het geval te zijn. In plaats van kennis halen kon ik juist een waardevolle bijdrage leveren ten aanzien van de borging van landschapsplannen binnen het asset- en omgevingsmanagement. Het betreft een proces dat de afdelingen overstijgt. Hierdoor heb ik de organisatie in de breedte leren kennen, waarbij iedere afdeling zoekende is naar aansluitingen tot elkaar.

Wat zijn de grootste verschillen tussen de twee bedrijven?

Rijkswaterstaat is een grote organisatie onderverdeeld in landelijke organisatieonderdelen en in regionale onderdelen. Verder is het een uitvoerend orgaan van het beleid van het ministerie van I&M. Het waterschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestuurlijk verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied. Je zou verwachten dat de communicatielijnen tussen de medewerker en de directeur/heemraad bij een waterschap korter zouden zijn dan de communicatielijnen bij RWS. Het was opvallend dat de communicatielijnen tussen de medewerker met de directeur en de hoofdingenieur directeur van RWS juist veel laagdrempeliger is. De directeur en de HID heb ik meerdere malen mogen ontmoeten op de werkvloer en regelmatig worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te blijven. Dit was ik vanuit mijn waterschap niet gewend.

Welke overeenkomsten heb je gezien?

Beide organisaties zijn aan het veranderen, waarbij de functionele inrichting en -eisen van hun netwerken steeds belangrijker worden geacht. Beide organisaties willen als professioneel beheerder kunnen optreden en daarbij wordt er veel aan de markt overlaten. Beide organisaties zijn hierin nog wel zoekende. Tevens hebben beide organisaties te maken met een vergrijzende 'oude garde' die met passie vanuit de inhoud werkt. Deze medewerkers zijn  erg kritisch op de veranderingen die de organisaties doormaken. De veranderingen behoeven een andere denkwijze en een andere aanpak. Dat botst soms met de zienswijze vanuit het verleden. En tegelijkertijd heerst een beleving dat kennis verloren gaat en dat daarop niet wordt geïnvesteerd.

Wat is de leukste ervaring bij RWS?

Ik werd als een interne medewerker behandeld. Ik werd voor allerlei bijeenkomsten uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Ook mocht ik een introductiedag voor nieuwe medewerkers bijwonen. Dat was erg leuk en interessant.

Hoe werd je ontvangen door je ‘nieuwe’ collega’s? Ik voelde mij erg welkom. De mensen zijn erg toegankelijk. Het voelde al vrij snel alsof ik 1 van ‘hun’ was. De administratieve kant was wat minder goed geregeld. Het duurde een aantal weken voordat ik een account had waarin ik kon werken.

Wat is jou opgevallen?

Wat mij opviel was dat iedereen in zijn eigen ‘hokje’ werkt en niet kijkt of de producten die gemaakt worden op elkaar aansluiten. Wat dat betreft wordt er nog niet voldoende samengewerkt in de ‘keten’. Mijn kritische blik op het geheel werd wel ten harte ontvangen. Als onbevangen medewerker kon ik dan ook kritische vragen stellen. Men stelde dat zeer op prijs en kennelijk was daar ook behoefte aan.

Zijn jouw verwachtingen uitgekomen?

Ja ik heb een waardevolle bijdrage kunnen leveren en ik heb de organisatie goed leren kennen. Op dit moment wordt er gekeken of mijn contract tot het einde van het jaar kan worden verlengd, want RWS is tot nu toe erg tevreden. Ik hoop het, want een half jaar is eigenlijk te kort. Zeker als je een grote organisatie als RWS eerst moet leren kennen. Ik heb tot nu toe wat deurtjes geopend en het een en ander inzichtelijk gemaakt, maar als ik tot het einde van het jaar blijf, kan ik de ‘borging van de landschapsplannen’ binnen het proces verder trekken. 

Interesse in langdurige uitwisseling?

Ben je ook geïnteresseerd in een langdurige uitwisseling? Stuur dan een mailtje naar wowmakelaar@platformwow.nl of bel 06 - 121 38 876. Wij gaan op zoek naar een passende match.