Alies Visser - 2012

De WOW-makelaar sprak met Alies Visser. Wat zijn haar drijfveren om mee te doen met een uitwisseling? Alies Visser

"Nieuwsgierigheid naar hoe een andere organisatie werkt, hoe ze werken met de Waterwet en de procedures daar omheen. Dat was mijn drijfveer om mee te doen met de uitwisseling. En mensen leren kennen binnen je netwerk natuurlijk. Ik ben trouwens gevraagd of ik mee wilde doen en dat is nog leuker!

Wat ga je precies doen en hoe lang?
"Ik ga een half jaar lang, een dag in de week, vanuit Rijkswaterstaat bij het Waterschap Rivierenland werken. Dit uitwisselen kan zijn de manier van werken (onder andere de LEAN-methode ten opzichte van Kr8 bij Rijkswaterstaat), de wetgeving en de samenloop bij de gezamenlijke Waterwet. Ik ben ook benieuwd naar de ervaringen met betrekking tot algemene regels en hoe daarmee om te gaan. Ik wil ook zeker een keer buiten de afdeling Vergunningen gaan snuffelen (Planvorming, Handhaving, Hydologie) want er werken veel mensen mee aan de veiligheid van dijken, peilbeheer en dat soort dingen."

Kun je wat vertellen over je eerste ervaringen?
"Ik ben een dag geweest en dat was erg leuk. Een hele andere werkwijze dan bij RWS. Waar dat hem precies in zit, daar ga ik nog wel achter komen."

Wat valt je op bij je 'nieuwe' organisatie?
"De structuur en dat men veel dingen groepsgewijs doet."

Wat kom je halen en wat ga je brengen?
"Ik kom alles halen wat interessant is en hoop dat ook terug te kunnen geven tijdens het uitwisselen van mijn ervaringen. Beide werkwijzen vergelijken en het beste er proberen uit te halen. En daarbij zal het begrip voor, en inzicht in, elkaars werkwijze groeien en daarmee de samenwerking verbeteren."

Heb je nog tips voor collega's die willen meedoen met een uitwisseling?
"Het is een hele mooie kans om eens wat verder te kijken vanuit je eigen baan. Dus als je de kans krijgt zou ik hem nemen!"