Ad van Marion - 2014

Vertrouwen en waardering

Ad van Marion voelde zich prettig verrast dat hij, na 15 jaar bedrijfsleven en 13 jaar projectleiderservaring bij de gemeente Westland, via WOW door Waterschap Rivierenland (WSRL) gevraagd werd om tijdelijk de afdeling Plannen te versterken.

Ad vertelt: "WSRL zocht iemand met projectleiderservaring liefst met water gerelateerd werk en met de agrarische sector, met name de glastuinbouw. Een mooie uitdaging.

Ik ben nu voor twee tot drie dagen per week werkzaam aan het  waterkwaliteitsproject Bommelerwaard. Daarnaast vertegenwoordig ik WSRL in het project Provinciaal Inpassingsplan Bommelerwaard (PIP) en ben contactpersoon met het PHTB. (projectbureau herstructurering tuinbouw Bommelerwaard)."

Ad vervolgt: "WSRL is een grote organisatie met zeer veel deskundigheid en bereidheid tot samenwerken. Iedereen  is op alle niveaus  zeer makkelijk benaderbaar. Er werken maatschappelijk betrokken collega's die hun werk serieus nemen. WSRL gebruikt de kennis en deskundigheid om haar doelen te bereiken. Daar kunnen veel organisaties wat van leren.

Ik breng mijn kennis in hoe de glastuinbouwsector te betrekken bij het waterkwaliteitsproject Bommelerwaard en hoe de samenwerking met gemeentes, LTO, Dunea en de provincie meer inhoud te geven. Waterkwaliteit is immers een gemeenschappelijk belang. "Laat het een project van de tuinders worden", is mijn motto. Dat levert meer vertrouwen op en een effectievere communicatie. Dit lijkt mij goed inpasbaar voor bijvoorbeeld een omgevingsmanager in veel andere projecten.      

Kortom: Door iets slimmer om te gaan met de tuinbouwsector  wordt er in toenemende mate in mogelijkheden en minder in risico's gedacht ."

"Ik vind waterschap Rivierenland een dynamische moderne club met een mooi en praktisch kantoor. Fijn om te werken. Er heerst een open werksfeer, men is bereid samen te werken en te luisteren naar elkaar. Ik krijg het vertrouwen en men laat merken dat mijn bijdrage gewaardeerd wordt.