Goederenvervoer

Goederenvervoer

Overbelading van vrachtwagens is een probleem omdat het zorgt voor een onevenredig snelle slijtage van infrastructuur, met als gevolg hogere onderhoudskosten en een toename van verkeershinder door onderhoud en reparaties. Bovendien heeft overbelading een negatieve invloed op verkeersveiligheid en wordt de marktwerking in transport over de weg verstoord.

Goederenvervoer: jaarverslag 2017

Een terugblik op het thema goederenvervoer in 2017 en een vooruitblik op 2018