Digitale strooikaart gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

Gezamenlijke strooikaart gemeenten in Utrecht

In de provincie Utrecht is er een gezamenlijke strooikaart, die de strooiroutes van verschillende gemeenten in beeld brengt. 

Hiermee hebben de deelnemende gemeenten (onder andere Utrecht en Amersfoort) snel en eenvoudig inzicht in de raakvlakken. Zo kunnen zij er makkelijker voor zorgen dat wegvakken aan de rand van de gemeente niet dubbel of juist niet worden gestrooid.

De kaart wordt in stappen uitgebreid met gegevens van alle gemeenten binnen de provincie en op termijn ook beschikbaar gesteld voor de inwoners van de provincie Utrecht. 

Strooikaarten provinciale wegen

Ook provincies hebben hun strooikaart online staan. De gegevens zijn meestal niet alleen van de provincie zelf, maar bijvoorbeeld ook van Rijkswaterstaat, waterschappen en gemeenten.

Gemeenten en Rijkswaterstaat

Sommige gemeenten hebben hun eigen strooikaarten. Bij de kaarten van Rotterdam en Amsterdam kun je zelfs aangeven of je fietspaden of de autoweg wilt zien.