Communicatietoolbox gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

gladheid utrecht

In de Utrechtse regio is in 2014 een toolbox gemaakt met handige,  bruikbare voorbeelden die gemeenten, provincies en andere overheden kunnen gebruiken bij hun communicatie over de bestrijding van gladheid. Deze toolbox kreeg in 2018 een update.

De uitwerking van de toolbox is gedaan door een werkgroep bestaande uit leden van provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Houten naar aanleiding van een vraag tijdens een regionale bijeenkomst over gladheidbestrijding in de zomer van 2013.

Kernboodschap

Basis van de toolbox is een kernboodschap die door iedereen gebruikt kan en mag worden om te communiceren. De kernboodschap is tot stand gekomen onder begeleiding van communicatiespecialisten van de provincie Utrecht in een zogenaamde Factor C-sessie, waarbij zowel communicatiemedewerkers als 'techneuten' aanwezig waren.

Doel

Iedere winter is er overlast door sneeuw en ijzel. De mogelijkheid om alle wegen overal en altijd sneeuwvrij en begaanbaar te houden wanneer het sneeuwt en/of vriest is er niet. Daarvoor is het te kostbaar en ook te belastend voor ons milieu. Daarom is het van belang dat inwoners en ondernemers weten wat zij van de verschillende wegbeheerders kunnen verwachten. Goede, tijdige communicatie en een eenduidige boodschap kunnen ervoor zorgen dat weggebruikers beter voorbereid de weg op gaan en minder snel voor verrassingen komen te staan.

Met deze toolbox proberen we te zorgen voor een meer eenduidige informatievoorziening vanuit de diverse wegbeheerders (Rijkswaterstaat, provincie, waterschappen en gemeenten) over gladheidbestrijding. Alle wegbeheerders kunnen vrij gebruik maken van deze toolbox en de bijbehorende middelen en voorbeeldteksten.