Communicatiemiddelen en voorbeeldteksten gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

Hieronder een overzicht van communicatiemiddelen die ingezet kunnen worden bij de communicatie over gladheidbestrijding.

Persbericht met aankondiging gladheidbestrijding

Website

 • Wanneer: gedurende de hele winterperiode
 • Wat: op de website van de eigen organisatie kun je een webpagina (www.xxx.nl/gladheid) aanmaken met daarop alle relevante informatie, zoals veelgestelde vragen en de strooiroutes (strooikaart). Ook kun je daar melden zodra er gestrooid wordt en tips geven om gladheid te bestrijden.
 • Voorbeelden:
  * Gemeente Houten: www.houten.nl/gladheid
  * Rijkswaterstaat: winter op de weg
  * Provincie Brabant: gladheidsbestrijding
  * Provincie Overijssel: Glad in Overijssel

Telefonische bereikbaarheid

 • Wanneer: altijd (tijdens kantooruren)
 • Wat: weggebruikers moeten de verschillende wegbeheerders altijd telefonisch kunnen bereiken als zij vragen hebben over gladheid. Om ervoor te zorgen dat de vragen die binnenkomen goed en eenduidig beantwoord worden door de telefonisten, kun je een uitgebreide 'veelgestelde vragen'-lijst maken, die je ook op de website plaatst. Vragen die gesteld worden die nog niet op de lijst staan kun je laten noteren zodat je ze later kunt toevoegen.
 • Voorbeelden:
  * Vragen Houten
  * Vragen Rijkswaterstaat

Twitter

 • Wanneer: altijd
 • Wat: via een twitteraccount van de eigen organisatie of een speciaal daarvoor in het leven geroepen twitteraccount kun je tweets versturen over gladheid of strooiacties. Of als er bijzondere maatregelen getroffen worden op het gebied van gladheidbestrijding. Je kunt ook vragen of de uitvoeringsorganisatie tweets uitstuurt als zij op pad gaat om te strooien. Voordeel hiervan is dat deze tweets ook buiten kantoortijden verzonden worden. Voor de vindbaarheid op twitter is het handig om een hashtag aan je bericht toe te voegen, zoals #gladheid030 of #gladheid033.
 • Voorbeelden:
  * Twitterberichten gemeente Amersfoort
  * www.twitter.com/gladheid030
  * www.twitter.com/gladheidalmere
  * www.twitter.com/gladheid_huizen

Brief naar scholen/instellingen

 • Wanneer: november
 • Wat: brief naar (de directie van) de verzorgingshuizen, bejaardentehuizen en scholen een brief waarin je uitlegt wat je als wegbeheerder wel en niet aan gladheidbestrijding doet en wat je verwacht dat instellingen zelf doen. Ook kun je aangeven dat alle stations, winkelcentra, scholen en de meeste instellingen voor ouderen via gestrooide routes bereikbaar zijn, met de vraag of zij hun bewoners/leerlingen hier op willen wijzen. Je kunt instellingen hierin faciliteren door een aantal posters aan de brief toe te voegen, die zij op kunnen hangen.
 • Voorbeeld:
  * Brief aan scholen gemeente Amersfoort
  * Brief aan instellingen gemeente Amersfoort

Poster/flyercampagne

Artikelen in lokale (digitale) kranten

 • Wanneer: gedurende de hele vorstperiode en als de actualiteit daarom vraagt
 • Wat: tijdens de vorstperiode kun je op regelmatige basis berichten over de gladheidbestrijding (laten) plaatsen. Ook kun je een tussenstand te geven van de hoeveelheid zout die op dat moment gestrooid is en andere feitjes noemen en foto's van de gladheidbestrijding plaatsen.

Publiciteit via eigen (digitale) kanalen

 • Wanneer: als de actualiteit daarom vraagt
 • Wat: tijdens de vorstperiode kun je op regelmatige basis berichten over gladheidbestrijding plaatsen, bijvoorbeeld in een digitale nieuwsbrief, een (digitaal) magazine, op de gemeente/provinciepagina in Huis aan Huis bladen, in een (video)blog van gemeente/provinciebestuurder etc.

Persberichten

Tekstborden

 • Wanneer: alleen bij calamiteiten!

Gladde wegen