Aanpak communicatie gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

Elke wegbeheerder heeft zo zijn eigen aanpak van gladheidbestrijding. Deze aanpak bepaalt in grote lijnen ook hoe de communicatie kan worden ingestoken. Een standaardaanpak voor de communicatie is er dan ook niet. Toch zijn er vanuit de positieve ervaringen van enkele gemeenten (o.a. Amersfoort, Utrecht en Houten) wel enkele richtlijnen te noemen waar de communicatie over gladheidbestrijding aan zou moeten of kunnen voldoen.

Proactieve communicatie

Door zelf actief te communiceren in plaats van alleen te reageren op klachten of meldingen, neemt het aantal meldingen en klachten over het algemeen af. Met name in deze tijd waarin snelle social media een grote rol spelen is het belangrijk snel en actief te zijn in je communicatie.

Heldere communicatie

Door helder te verwoorden wat weggebruikers kunnen verwachten van de wegbeheerder en vooral ook wat niet, ontstaan er geen verkeerde verwachtingen. Daarbij is het ook goed om te wijzen op de gedeelde verantwoordelijkheid: het schoon en begaanbaar houden van alle wegen en paden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van wegbeheerders, inwoners, bedrijven, scholen en instellingen.

Visuele communicatie

Het werkt over het algemeen erg goed als in communicatiemiddelen veel gebruik wordt gemaakt van beeld. Zowel foto's als video's. Zodat de weggebruiker kan zien wat wegbeheerders allemaal doen om te zorgen dat de weg veilig en begaanbaar is.

Eenduidige boodschap

De weggebruiker kan op verschillende manieren informatie verkrijgen over gladheidsbestrijding in zijn of haar buurt. Bijvoorbeeld via een artikel in de krant of lokale omroep, via social media, via telefonisch contact met de gemeente, provincie of Rijkswaterstaat of via een brief die naar scholen of instellingen is gestuurd. Een eenduidige boodschap, die goed is afgestemd tussen de verschillende betrokkenen (de diverse wegbeheerders, de uitvoerende partij, de communicatieadviseurs etc.) kan ervoor zorgen dat er minder vragen en klachten binnen komen over gladheidbestrijding.