Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

Platform WOW draagt bij aan de kennis en ervaringen van wegbeheerders bij het organiseren van samenwerking in gladheidbestrijding. Alles met het oog op de gebruiker die veilig van A naar B en die geen grote verschillen in strooibeleid in het wegennet verwacht.

gladheid utrechtVeel wegbeheerders werken al samen op het gebied van gladheidbestrijding. Ze informeren elkaar over strooibeslissingen, nemen deel aan het GladheidMeldSysteem, strooien delen van elkaars areaal, delen een steunpunt, delen materieel of hebben gezamenlijke zoutinkoop en aanbestedingen. Nog niet alle wegbeheerders werken samen en vele samenwerkingen kunnen verdergaand worden geïntensiveerd.

Communicatietoolbox Gladheidbestrijding

In 2018 is de toolbox uit de Utrechtse regio geüpdate met handige, bruikbare voorbeelden die gemeenten, provincies en andere overheden kunnen gebruiken bij hun communicatie over de bestrijding van gladheid.