WOW stadsroutes

Belevingsonderzoeken

Doel van het onderzoek: Inzicht in de tevredenheid, wensen en behoeftes van de weggebruikers. Waar zijn weggebruikers tevreden over en waar zitten de verbeterpunten voor stadsroutes? NB stadsroutes zijn doorgaande wegen binnen de bebouwde kom die een bepaald deel van een stad verbinden met een ringweg of langs de stad lopende snelwegen.
 
Uitvoerende instantie
 
Gezamenlijk initiatief van 10 gemeentes (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Maastricht, Eindhoven, Arnhem, Enschede, Zwolle en Groningen) en WOW
 
Contactpersoon
 
marieke.honer@rws.nl
 
Onderzoeksgebied:
 
Stadsroutes, dit onderzoek heeft dezelfde opzet als WOW Wegbeleving provinciale- en Rijkswegen
 
Omvang (aantal respondenten):
 
2122
 
Frequentie:
 
In oktober 2013 is voor het eerst een grootschalig onderzoek gehouden.

Rapport