Wegbelevingsonderzoek provincie Zuid-Holland

Belevingsonderzoeken

Doel van het onderzoek

De gebruikers van de wegen een mogelijkheid bieden om knelpunten en ervaringen te delen met de provincie. Inclusief de diverse bonden (zoals de fietsersbond, cumula, etc)

Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, ROV. Rien Visser  m.visser@pzh.nl

Onderzoeks gebied

De gehele provincie Zuid-Holland, trajectgewijs

Omvang

+- 50 respondenten per traject

Frequentie

1 keer per jaar voor ongeveer 15 trajecten. Na zes jaar zijn alle trajecten in de gehele provincie 1 keer behandeld.