Vaarwegbelevingsonderzoeken provincie Zuid-Holland

Belevingsonderzoeken

Doel van het onderzoek

De wensen en adviezen van de weggebruikers in de voorbereidingen van het groot onderhoud van de wegen en vaarwegen mee te nemen

Uitvoerende instantie

Provincie Zuid-Holland, Paul Driegen pv.driegen@pzh.nl

Onderzoeks gebied

De gehele provincie Zuid-Holland

Omvang (aantal respondenten)

In totaal hebben aan het onderzoek 275 recreatieve schippers deelgenomen en 28 beroepsschippers. Onder de deelnemende recreatievaart zijn 319 waarnemingen verricht en door de deelnemende beroepsschippers zijn 57 waarnemingen van de vaarwegen gedaan. In totaal dus 376 waarnemingen. Van deze 376 waarnemingen zijn er 303 online gedaan en 73 via een papieren vragenlijst ingevuld.

Frequentie

Onbekend

Wanneer uitgevoerd

2011

Rapport