Rijkswaterstaat gebruikerstevredenheidsonderzoek weg (automobilisten en vrachtwagenchauffeurs)

Belevingsonderzoeken

Doel van het onderzoek: Het onderzoek meet in hoeverre RWS de ambities haalt die beschreven zijn in het ondernemingsplan. In het onderzoek wordt steeds gevraagd naar de tevredenheid over allerlei aspecten tijdens de laatst afgeronde rit op de Nederlandse Rijkswegen. Op deze manier wordt inzicht gegeven in tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenschauffeurs over het rijkswegennet.

Uitvoerende instantie:

Rijkswaterstaat

Contactpersoon:

patrick.sevarts@rws.nl

Onderzoeksgebied 

Landelijk en Regionaal overzicht rijkswegen 

Omvang:

+/- 1800 automobilisten, +/-  1000 vrachtwagenchauffeurs

Frequentie 

Jaarlijks in februari

Rapporten

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten landelijk

Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten regionaal

Gebruikerstevredenheidsonderzoek vrachtwagenchauffeurs