Rijkswaterstaat gebruikerstevredenheidsonderzoek vaarwegen (binnenvaart, passagiersvaart, zeevaart, loodsen en recreatievaart)

Belevingsonderzoeken

Doel van het onderzoek

Het onderzoek vaarwegen meet in hoeverre RWS de ambities haalt die beschreven zijn in het ondernemingsplan. In het onderzoek wordt steeds gevraagd naar de tevredenheid over allerlei aspecten rondom het vaarwegennet. Op deze manier wordt inzicht gegeven in tevredenheid beroeps- en recreatievaart op het  rijksvaarwegennet.
 
Uitvoerende instantie

Rijkswaterstaat
 
Contactpersoon

patrick.sevarts@rws.nl
  
Onderzoeks gebied

Landelijk (en regionaal) overzicht rijksvaarwegennet
 
Omvang (aantal respondenten)

Binnenvaart(+/- 500), passagiersvaart(+/- 140 ), zeevaart (+/- 330), loodsen (+/- 175) en recreatievaart (+/- 1700)
 
Frequentie

Driejaarlijks in de zomer

Rapporten

Gebruikerstevredenheidsonderzoek zeevaart 2014

Gebruikerstevredenheidsonderzoek binnenvaart 2015

Gebruikerstevredenheidsonderzoek passagiersvaart 2015

Gebruikerstevredenheidsonderzoek loodswezen 2013