Klantenmonitor provincie Noord-Holland

Belevingsonderzoeken

Naam: klantenmonitor dienstverlening 2013, provincie Noord-Holland

Doel: de provincie Noord-Holland wil personen en organisaties die gebruik maken van de provinciale dienstverlening de mogelijkheid bieden om hun waardering hierover uit te spreken. De Klantenmonitor van 2013 richt zich op de tevredenheid over:

  • handhaving;
  • de provinciale servicenummers;
  • het beheer van provinciale wegen;
  • het beheer van provinciale fietspaden;
  • het beheer van provinciale vaarwegen;
  • openbaar vervoer haltes;
  • vrijliggende busbanen;
  • uitvoering van en communicatie over bodemsaneringsprojecten;
  • uitvoering van en communicatie over groenprojecten.

Uitvoerende instantie: I&O Research

Onderzoeksgebied: provincie Noord-Holland

Omvang: voor het onderzoek naar de bij de provincie in beheer zijnde wegen zijn 79 professionele en 150 particuliere gebruikers van provinciale wegen ondervraagd die meer dan 1 keer per maand gebruik maken van de provinciale wegen in Noord-Holland.

Frequentie:1 x per twee jaar

Wanneer uitgevoerd: 2007, 2009 en 2011 en 2013