Belevingsonderzoeken van verschillende beheerders

Belevingsonderzoeken

Op de themapagina Belevingsonderzoeken staan de verschillende belevingsonderzoeken op het gebied van Weg, Fiets en Vaarwegen die Platform WOW zelf uitvoert. Op deze pagina vind je belevingsonderzoeken van andere beheerders. Heb je aanvullingen, wijzigingen of vragen? Stuur een mailtje naar info@platformwow.nl.

Onderzoeken WEGEN

Beheerder

Naam van het onderzoek

Toelichting

Contactpersoon

CROW/ANWB

Verkeersprofessionals en ANWB leden

Verandering in reisgedrag

niet bekend, info@kpvv.nl

Provincie Zuid-Holland

Wegbelevingsonderzoek Zuid-Holland

De gebruikers van de wegen wordt de mogelijkheid geboden om knelpunten en ervaringen te delen met de provincie. Inclusief de diverse bonden (zoals de fietsersbond, cumula, etc)

Rien Visser

m.visser@pzh.nl

Provincie Zuid-Holland

Ranking the roads

Een instrument om de wegen te toetsen aan de verkeersveiligheidrichtlijnen.

Mirza Milosevic m.milosevic@pzh.nl

Provincie Noord-Holland

Klantenmonitor

Voor het onderzoek naar de bij de provincie in beheer zijnde wegen zijn 79 professionele en 150 particuliere gebruikers van provinciale wegen ondervraagd over de dienstverlening van de provincie

Hjalmar Boon

boonh@noord-holland.nl

 

Provincie Drenthe

Actieve led-markering

Als proef heeft actieve LED-markering aangebracht op de rotonde bij Bunne in de N386 als potentiele vervanging van de reguliere openbare verlichting met lichtmasten. Aan TNO is vraag gesteld of het aanbrengen van de LED-markering nadelige gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid en of de oversteekplaatsen voor fietsers/voetgangers op deze rotonde nog voldoende opvallend en veilig zijn

 

Provincie Utrecht

N417 Evaluatie maatregelen oversteekbaarheid

Het doel van dit onderzoek is nagaan of bepaalde verkeersmaatregelen de oversteekbaarheid van de N417 binnen de bebouwde kom van Hollandsche Rading verbeterd hebben.

 

RWS

Automobilisten, vrachtwagenchauffeur

Belevingsonderzoek weg

Marjolein Benda

Marjolein.benda@rws.nl

 

Provincie Noord-Brabant

Wegbelevings-onderzoeken provincie Noord-Brabant

Monitoren van de beleving van de weggebruikers van o.a. veilig inrichten en in goede staat houden van de wegen

Patrick Tonjes

ptonjes@brabant.nl

 

Provincie Flevoland

Gebruikerstevredenheid van gemotoriseerd verkeer en fietsers in Flevoland 2012

Waardering door derden

Meten van de beleving van de kwaliteit van de provinciale wegen in de provincie Flevoland

Tevredenheidsmeting onder andere overheden over de samenwerking met de afdeling Infrastructuur van de Provincie Flevoland


Toos Lodder

Toos.lodder@flevoland.nl

Internationaal

Finland

Zweden

Engeland

Oostenrijk

CEDR (Europees)

Groot-Brittannië

Diverse onderzoeken naar Europese wegen

Ariea Vermeulen

Ariea.vermeulen@rws.nl

Provincie Noord-Brabant

Draagvlakonderzoek Verkeer en vervoer

Onderzoek naar het Brabantse draagvlak voor het verkeer- en vervoersbeleid

Onderzoek naar de opinies van de Brabantse burgers over verschillende aspecten van verkeer en vervoer in Brabant. Dit is input voor de evaluatie van genomen maatregelen en het ontwikkelen van nieuwe plannen.

Patrick Tonjes

ptonjes@brabant.nl

Gemeente Dordrecht

Kwaliteit en onderhoudstoestand van de Dordtse verharding

Onderzoek naar de mening van de inwoners van Dordrecht over de kwaliteit van wegen, fietspaden en trottoirs.

Hans van Leeuwen

jl.van.leeuwen@dordrecht.nl

 

Onderzoeken WATER EN VAARWEGEN

Provincie Zuid-Holland

Vaarwegbelevings-onderzoeken provincie Zuid-Holland

De wensen en adviezen van de weggebruikers in de voorbereidingen van het groot onderhoud van de wegen en vaarwegen mee nemen

Paul Driegen

Pv.driegen@pzh.nl

 

RWS

binnenvaart, passagiersvaart, zeevaart en loodsen
Recreatievaart

Belevingsonderzoek vaarweg
Belevingsonderzoek recreatievaart

Patrick Sevarts

Patrick.Sevarts@rws.nl

 

RWS

Hoogwaterbescherming 2010

GTO Agrariërs 2011

GTO Waterkwaliteit 2011

Onderzoek naar hoogwaterbescherming

Henk Looijen

Henk.looijen@rws.nl

Waterschappen

Handleiding stakeholderanalyse met voorbeelden van waterschappen

Handvatten en tips om stakholderwaarde te creëren