Zuiderzeeland doet mee met Saw@

08 december 2015

Zuiderzeeland doet mee met Saw@

Op vrijdag 20 november 2015 ondertekende waterschap Zuiderzeeland de samenwerkingsovereenkomst Saw@ en is daarmee het achtste waterschap dat meedoet aan Saw@. Project SAW@ (de eerste drie letters staan voor 'samenwerking Waterbeheerders', het apenstaartje symboliseert het digitale karakter van de samenwerking) is twee jaar geleden opgericht om de aanschaf van een nieuw ICT-systeem voor de ondersteuning van het werkproces voor vergunningverleners en handhavers te realiseren.

Rijkswaterstaat en nu dus acht waterschappen werken samen op het gebied van Vergunningverlening en Handhaving. Hiervoor hebben zij een applicatie ontwikkeld, genaamd Powerbrowser.

Administratieve lastenvermindering en optimalisatie van de dienstverlening zijn de belangrijkste winstpunten van de gezamenlijke aanschaf. Er is één integraal systeem voor de vergunningverlener én de handhaver. Door de centralisatie van de gegevens en uniformering van de werkprocessen wordt het makkelijker informatie uit te wisselen. Alle partijen kunnen daarmee effectiever en efficiënter uitvoering geven aan hun taken.

Met deze samenwerking geven de partijen invulling aan de afspraken die gemaakt zijn op basis van het Bestuursakkoord Water. Daarnaast zijn zij voorbereid op het digitaal, zaakgericht werken met de komst van de omgevingswet in 2018.

De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Jaap van der Veen, secretaris-directeur van Waterschap Zuiderzeeland. Namens de stuurgroep van SAW@ ondertekende secretaris-directeur Arnoud van Vliet ,van waterschap Hollandse Delta, de overeenkomst. “Een bijzonder moment in een bijzonder project. Het gebruik van de applicatie door meerdere waterschappen weerspiegelt mijn vaste overtuiging dat we door samenwerking onze waterschapstaken slimmer kunnen uitvoeren”, aldus Van Vliet.

Jaap van der Veen: “We staan voor meer dan 100% achter deze keuze. Naast deze overeenkomst blijft waterschap Zuiderzeeland kijken naar samenwerking op andere vlakken.”  

Ondertekening Saw@

Samenwerkingspartijen

Rijkswaterstaat en de waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hollands Noorder Kwartier, Noorderzeilvest, Peel en Maasvallei, Rivierenland en Vallei en Veluwe namen al deel aan Saw@. Ook het WaterschapsHuis en leverancier Genetics dragen bij aan het project. De invoering van het ICT-systeem is een resultaat van het platform Slim Samenwerken.