Zoek je kans op samenwerking

10 november 2015

Voorbeelden samenwerken in de waterketen

Drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen zijn waterpartners. Ze hebben veel raakvlakken en kunnen elkaar op veel vlakken versterken. Het Bestuursakkoord Water (2011) heeft een impuls gegeven aan de samenwerking tussen waterschappen en gemeenten.

In de Kansenkaart zijn praktijkvoorbeelden uit heel Nederland verzameld. De zestien voorbeelden zijn gerangschikt onder vier thema’s: ‘waterkwaliteit’, ‘uitvoering’, ‘maatschappij’ en ‘toekomstgericht’. Elk voorbeeld is uniek en samen laten ze een prikkelend palet zien aan concrete mogelijkheden.

Hopelijk inspireren deze voorbeelden om elkaar op te zoeken en samen de doelmatigheid in de waterketen te vergroten.

Bekijk de kansenkaart online