Zakendoen met andere overheden

29 januari 2013

Overheden kopen jaarlijks voor miljarden diensten, projecten en goederen in. Elke overheid heeft hiervoor haar eigen specifieke inkoopstrategie, inkoopinstrumenten, contractvormen en werkwijze. Een goede afstemming en samenwerking tussen de overheden bij het inkopen en realiseren van infrastructuur leidt tot minder bureaucratie, tot meer uniformiteit van werken en tot een betere afstemming onderling. Met samenwerking en kennisdeling tussen overheden kunnen we professioneler werken en geld besparen. Daarom kiest Rijkswaterstaat ervoor om nog intensiever met andere overheden samen te gaan werken.

Een versnipperde inkoop leidt niet altijd tot de meest voordelige aanbiedingen en deals. Ook marktpartijen, die veel voor verschillende overheden werken, hebben last van hogere transactiekosten door de verschillen in aanpak en werkwijze van die overheden. Dat is een extra motivatie om van nog meer samenwerking tussen de overheden snel werk te maken.

Uniformering inkoop

Sinds 2004 werkt Rijkswaterstaat aan standaardisering en uniformering van contracten en inkoopinstrumenten. Deze aanpak is niet alleen goedkoper, maar levert blijkt ook innovatieve oplossingen en betere producten op. Door meer afstemming en verdere standaardisering en uniformering tussen de overheden onderling kunnen transactiekosten worden verlaagd, zowel bij de overheid als bij de markt.

Kennisuitwisseling

De inkoopinstrumenten die Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld, en de ervaringen die we hiermee hebben opgedaan, zijn ook nuttig voor andere overheden. Rijkswaterstaat wil deze kennis delen en samen met andere overheden tot een meer uniforme aanpak naar de markt komen. Hiervoor maakt Rijkswaterstaat gebruik van het samenwerkingsverband Grond-, water- en wegenbouw (GWW) inkoopkennispunt , dat door PIANOo is geïnitieerd. Door kennis en ervaringen te delen en uit te wisselen en werkwijzen beter op elkaar af te stemmen, zal ook de markt direct van profiteren en zal de overheid efficiënter kunnen werken.

Rijkswaterstaat steunt het initiatief van PIANOo en heeft zich hierbij aangesloten. Op de PIANOo-website wordt veelvuldig verwezen naar de website van Rijkswaterstaat. Ook aan de kennisuitwisselingbijeenkomsten voor de GWW doet Rijkswaterstaat volop mee. Meerdere overheidspartijen hebben aangekondigd zich daarbij te willen aansluiten.

Website Zakendoen met Rijkswaterstaat

Deze website heeft twee doelgroepen: de markt en de andere overheden. Met Zakendoen met Rijkswaterstaat wil Rijkswaterstaat openheid verschaffen naar de markt en ten behoeve van andere overheden over haar wijze van inkoop.

Voor de andere overheden verwijst ook de PIANOo-website veelvuldig naar deze website.