YPN: Hoe kunnen we kennisoverdracht bevorderen?

19 juli 2013

Op donderdag 27 juni 2013 kwam het WOW Young Professional Network bij elkaar in Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst was kennisoverdracht tussen jong en oud; iets waar elke jonge professional wel mee te maken heeft.

We zijn met elkaar in gesprek gegaan en hebben allereerst de problemen gedefinieerd: waar lopen we tegen aan in onze organisaties? We constateren dat vooral zogenaamde 'onbewuste kennis', kennis die niet opgeschreven is maar in de hoofden van mensen zit, niet goed wordt overgedragen. Gebiedskennis bijvoorbeeld, of bepaalde vaardigheden als onderhandelen. Ook het opgebouwde netwerk en alle contacten verdwijnen vaak als iemand uit dienst gaat. Het gevolg is dat kennis verloren gaat (kwaliteitsverlies) en dat deze kennis weer opnieuw opgebouwd moet worden (tijdverlies en inefficiëntie). Bovendien kunnen deze hiaten in kennis zorgen voor onbegrip tussen de jonge en oudere generatie.

Welke oplossingen zien we?

Als eerste actie zou elke organisatie in kaart moeten brengen welke kennis nu in de organisatie aanwezig is en waar de komende jaren gaten in de kennis zullen ontstaan in verband met zaken als verwachte uitstroom en bezuinigingen. Door dit met de gehele organisatie te delen komen de problemen ook breed onder de aandacht bij alle werknemers.

Daarnaast zien we een aantal oplossingen die deze zomer verder uitgewerkt worden, zoals:

- Het invoeren van structureel mentorschap tussen oudere en jonge medewerkers, van dezelfde of juist van andere organisaties

- Het organiseren van meeloopdagen en stages door zo kennis breed te delen en te spreiden over meerdere mensen

- Het creëren van een kennisdatabase waarin personen zijn opgenomen met hun contactgegevens en hun specifieke kennis, zodat bepaalde kennis makkelijk gevonden kan worden

- Kennis en ervaring vastleggen door een aantal mensen een jaar lang te volgen aan de hand van een computerprogramma zoals 'second life'

- Het organiseren van kennisbijeenkomsten en intervisie om kennis met een breed publiek te delen

 Deze oplossingen worden deze zomer uitgewerkt door een groep jonge professionals.

- Vind je het leuk om ook mee te denken of wil je op de hoogte gehouden worden van het Young Professional Network?

- We zijn ook op zoek naar ervaringen van collega's die al iets met lespakketten of profielwerkstukken in de wegensector hebben gedaan of hierover willen meedenken!

- Zet in je agenda: op 1 oktober organiseert het CROW, de Levende Stad, een bijeenkomst over kennisbehoud en kennisvernieuwing. Het YPN zal hier ook een bijdrage leveren. De bijeenkomst wordt gehouden in Den Haag.

Meer info? Stuur een mailtje naar ypn@platformwow.nl