YPN bij provincie Noord-Holland

16 april 2013

Young Professional Network bij provincie Noord-Holland

Op donderdag 21 maart 2013 is het Young Professional Network bij elkaar gekomen in het vernieuwde gebouw van de provincie Noord-Holland in Haarlem.

Aanleiding was de vraag van Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-Holland, hem te adviseren over de ontwikkeling waar de directie Beheer en Uitvoering voor staat.

Chris de Vries:

"Een belangrijke ontwikkeling is de marktbenadering en wijze van contracteren. Kortweg zie ik voor me dat de directie Beheer en Uitvoering al haar beheer en onderhoudswerk rond de provinciale infrastructuur in gebieden (netwerken) op de markt brengt. En dat met geïntegreerde contracten, langjarig. Op het moment komen er steeds meer D&C contracten, hebben we het 'vast' onderhoud al in gebieden op de markt gebracht en loopt er een tweetal pilot (prestatiecontracten onderhoud 'N201-wegen') en is een gebiedsprestatiecontract voor de Kop van Noord-Holland in voorbereiding. Vanaf 2016 dienen dan de gebiedscontracten over de provincie te worden uitgerold.

Mijn vragen aan het YPN zijn:

  1. Hoe wordt aangekeken tegen deze ontwikkeling? Is hij verstandig, noodzakelijk?
  2. Wat gaat zo'n aanpak opleveren? Is het kostenefficienter? Waarom dan? Zijn er andere voordelen?
  3. Welke nadelen en risico's worden onderkend?
  4. Op welke punten behoeft de visie wijziging?

Na een introductie van Chris en een interactief gesprek over deze invulling bij de provincie Noord-Holland en de ervaring van jonge professionals uit andere organisaties, is het YPN aan de slag gegaan met bovenstaande vragen. In kleine groepjes werden de voor- en nadelen maar ook de risico's die deze aanpak met zich meebrengt geïnventariseerd. Als voordelen werden onder andere genoemd: het samenvoegen van aanleg en beheer en onderhoud, meer ruimte voor innovatieve oplossingen en minder overlast voor de gebruiker.

Enkele nadelen en risico's werden ook gezien: er moet meer geïnvesteerd worden in de relatie en de vertrouwensband tussen overheid en aannemer; houden we zelf wel voldoende kennis in huis als we meer bij de aannemer leggen?; Hoe borgen we de uniformiteit van het wegbeeld in de verschillende contracten bij verschillende aannemers?

Als laatste werd de tip gegeven om vooral de samenwerking met andere wegbeheerders hierin op te zoeken: infrastructuur overstijgt de beheergrenzen en door krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van het areaal verhogen!

Alle input werd meegegeven aan Chris de Vries. Hij kijkt nu hoe deze input wordt meegenomen in de voorgenomen ontwikkeling. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel. Oproep aan andere organisaties: heb je ook vraagstukken binnen je organisatie waar het Young Professional Network een kritische blik op kan werpen? Of wil je op de hoogte gehouden worden van het YPN? Stuur dan een mailtje naar ypn@platformwow.nl.