WOW, wat een jaar

22 december 2011

Het einde van het jaar is altijd een moment om even terug te blikken op het afgelopen jaar; 2011 was een jaar waarin we veel hebben bereikt.

Zo hadden we vijf vakinhoudelijke bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen van gedrag tot VRI's en van gladheid tot verkeersmanagement. We hebben afstemming en communicatie verzorgd over zout, zoutloketten en de winterwegenkaart.
En we deden een onderzoek naar de samenwerking bij het project Randweg Eindhoven.

In september was de landelijke WOW-dag, daar werd veel kennis uitgewisseld en genetwerkt. Joop bezorgde ons een nieuw lijflied!

In het najaar is het vakbroederoverleg assetmanagement opgericht: zij ontwikkelen nu een gezamenlijke opleiding. De WOW-makelaar verzorgt sinds kort personele uitwisselingen tussen medewerkers van diverse beheerders. Dit jaar heeft hij al elf personen bemiddeld.

Verder is onlangs het WOW-bestuur is opgericht met Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal van Rijkswaterstaat) als voorzitter. Verder hebben vertegenwoordigers van de regionale WOW's (Petra Delsing voor Zuid-Holland, Chris de Vries voor Noord-Holland, Lindy Molenkamp voor Noord-Oost Nederland, Diederik Timmer voor Zuid Nederland en Reindert Hoek voor Utrecht), een afgevaardigde van de VNG en de Unie van Waterschappen en ik zitting in dit bestuur.

In 2012 bouwen we verder aan het netwerk en aan de structurele samenwerking.
Namens alle WOW'ers wens ik iedereen hele fijne feestdagen en goede samenwerkingen voor 2012!Ariea

Ariea Vermeulen
Programmamanager platform WOW