WOW deelt kennis op Infratech

29 januari 2013

De thema's samenwerken en assetmanagement zijn tijdens een ochtendsessie op donderdag 17 januari verder uitgediept. Op deze bijeenkomst tijdens de Infratech benadrukte WOW-voorzitter Jan Hendrik Dronkers in zijn betoog de effectiviteit van samenwerken en gaf hij concrete voorbeelden met daaraan gekoppelde financiële voordelen. Op de bijeenkomst waren vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus en aannemers, allen uitgenodigd door de provincie Zuid-Holland.

Dronkers ging verder in op assetmanagement bij Rijkswaterstaat en de inspanningen van de partners van WOW om tot een training te komen op dat gebied. Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering bij de provincie Noord-Holland is namens WOW ambassadeur van assetmanagement. Hij gaf een toelichting op deze training die bedoeld is de basiskennis en kwaliteit van ons werk te versterken. Hij vertelde daarbij dat ook houding en gedrag en dezelfde taal spreken van belang is voor beheerders.

Om de resultaten toe te lichten werd de aanpak van de samenwerking bij de Veluwerandmeren gepresenteerd door Jan van der Perk, programmamanager Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren. Het was een lang proces van samenwerken met partijen die een gedeeld belang hebben (onder andere blauwalg bestrijden) Uiteindelijk is een groot (recreatie)schap voor alle randmeren het resultaat. De bijeenkomst, die begeleid werd door Thomas Arts, directeur Beheer en Infrastructuur bij de provincie Zuid-Holland, werd afgesloten met een discussie over een aantal stellingen.