Wijzer op weg door samenwerking

21 april 2015

Jarenlang heeft de ANWB de bewegwijzering in Nederland voor nagenoeg alle wegbeheerders verzorgd. Veel wegbeheerders vonden dit altijd prima, omdat zij geen eigen kennis en know-how in huis behoefden te halen en op deze manier werden zij geheel 'ontzorgd'. Een aantal jaar geleden ontstond er volop discussie over de vraag of de bewegwijzering wel een taak van de ANWB zou moeten blijven. Deze discussie werd mede gevoerd in het kader van de nieuwe Europese aanbestedingsregels.

In het toenmalige Nationaal Mobiliteitsberaad (NMB) hebben de koepels van de wegbeheerders (IPO, VNG en UvW) met minister Eurlings de afspraak gemaakt om als wegbeheerders een gezamenlijke autoriteit in het leven te roepen voor bewegwijzering. Alle partijen onderstreepten het belang van een samenhangend, continue en uniform netwerk van bewegwijzering. Weggebruikers moeten immers op een snelle, doelmatige en veilige wijze van A naar B kunnen komen.

De nieuwe autoriteit kreeg al gauw de naam 'Nationale Bewegwijzeringsdienst' (NBd). Een organisatie van, voor en door de gezamenlijke wegbeheerders. De nadere uitwerking van deze afspraak heeft enige tijd geduurd, maar er moest ook van alles worden geregeld. Denk hierbij aan de gezamenlijke aansturing van de NBd. Het inpassen van de NBd in de RWS-organisatie. De overdracht van personeel, materieel en lopende contracten, waarbij de winkel open moest blijven. Het aanpassen van de wetgeving en vooruitlopend hierop het van start gaan met de NBd (in oprichting) in april 2013 op basis van een Bestuursovereenkomst tussen partijen.

De NBd is met ingang van 1 januari 2015 écht van start gegaan (wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in werking getreden). De organisatie voert nu namens de minister van IenM de wettelijke taken uit. Het gaat hierbij om het maken van bewegwijzeringsplannen voor álle wegbeheerders, de afstemming en coördinatie tussen wegbeheerders en het beheren van de database voor bewegwijzering. De gezamenlijke wegbeheerders hebben voor het 'goede / hogere doel' allemaal iets van hun bevoegdheden ingeleverd.

Ik vind het mooi voor de weggebruikers, maar ook voor de gezamenlijke wegbeheerders, dat zij deze stap hebben gezet. Ik vind het super dat inmiddels ruim 85% van de wegbeheerders heeft besloten ook de feitelijke realisering van de bewegwijzering bij de NBd onder te brengen. Ik hoop en vertrouw erop dat dit percentage de komende jaren nog verder zal groeien richting de 100%. Dit zal de samenhang, continuïteit, uniformiteit en kwaliteit van onze bewegwijzering nog verder ten goede komen.

De NBd is een mooi voorbeeld van een alliantie tussen de verschillende wegbeheerders/overheden in het belang van de (auto)mobilist/burger.

Dit smaakt naar meer……

Eugène van de Poel

Senior-beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer bij de VNG
Lid bestuur Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders