(Wetenschappelijke) kennis en Assetmanagement

22 november 2013

(Wetenschappelijke) kennis en Assetmanagement

In een prachtige historische collegezaal zaal van de TU Delft in het Science Center zijn een aantal lopende onderzoeksprojecten over het (toekomstige) beheer van de wegen en vaarwegen gepresenteerd. Dit keer ging het niet alleen om de inhoud van het onderzoek, maar ook om de relatie met assetmanagement. Dit gebeurde op 5 november op een door InfraQuest (IQ) georganiseerde projectenmiddag. Vanwege het thema waren dit keer ook leden van het vakbroederoverleg Assetmanagement van WOW uitgenodigd. De IQ onderzoekers waren dit keer extra uitgedaagd om aan te geven wat de relatie is van hun onderzoek met de 'toekomstige' dagelijkse praktijk.

Onderzoeken die op de projectendag gepresenteerd werden gingen over onderwerpen als levensduur verlengend onderhoud, innovatieve aanbesteding van asfalt, het monitoren en in beeld breng van de vermoeiing van de kunstwerken door de verschillende gebruikers en het kunnen bepalen van een levensduurstrategie voor bestaande kunstwerken. Ook werd een onderzoek gepresenteerd over het kunnen laten zien van effecten van de huidige lagere budgetten op de toekomstige prestaties en waarde van de wegen en vaarwegen. Er was  aandacht voor methodieken om een juiste en goed betaalbare risico inschatting te maken voor de kunstwerken. Tenslotte werd gesproken over een manier om deze nieuwe, maar ook bestaande kennis, in de organisaties te (blijven) borgen.

Naast de inhoud, die al interessant genoeg was, werden er vanuit de zaal dit keer ook de nodige vragen over de relatie met de dagelijkse praktijk gesteld en dan vooral over de toepasbaarheid. Dit leverde voor de onderzoekers nieuwe inzichten op, die ongetwijfeld weer leiden tot verbeteringen van de uitvoering. De aanwezigen vanuit het vakbroederoverleg waren na afloop onder de indruk over de projecten die op dit moment uitgevoerd worden. Ze willen graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang hiervan.

Meer informatie kan opgevraagd worden bij: Jenne.vander.velde@rws.nl

Presentaties:

- Reflecties vanuit de stuurgroep
- Assetmanagement bij Rijkswaterstaat
- LVO optimalisatie
- Projectenmiddag, Sandra Erkens
- Vermoeiingslevensduur J. Maljaars
- Levensduurstrategie, Dick Schaafsma
- Prestatiemodellering sluizen
- Life Cycle Cost indicator en de SLA
- Kennisborging bouwtechnieken
- Kenniscommunities Rijkswaterstaat

InfraQuest:

InfraQuest is een samenwerking tussen de TU Delft, TNO en Rijkswaterstaat om essentiële kennis over het beheren van de infrastructuren te borgen en, waar nodig, gezamenlijk te ontwikkelen. Het gaat hierbij om voornamelijk civiele kennis, die essentieel is voor het op termijn kunnen blijven beheren van de infrastructuren, maar die door marktpartijen ook ontwikkeld en beheerd worden, omdat het niet direct een relatie heeft met een project. Dit pre-competitieve onderzoek wordt vanuit de vragen van de beheerder aangestuurd en op basis van deze vragen worden wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd en die worden weer doorvertaald naar toepassing in de praktijk.