Webinar Samenwerken tussen organisaties

08 december 2015

Webinar Samenwerken tussen organisaties

Op 30 november was samenwerken tussen organisaties het onderwerp van de webinar. Samenwerkingsvraagstukken zijn bij veel organisaties de bestuurlijke agenda gaan bepalen. Het besef dat geen enkele organisatie al­léén kan overleven en zonder andere organisaties de complexe vraagstukken van deze tijd kan oplossen, is breed aanwezig. Samenwerken is dus nodig, maar zeker niet vanzelfsprekend. Spraakverwarring en verschil van inzicht vormen vaak een struikelblok. Een gemeen­schappelijke taal en instrumentarium kan uitkomst bieden.

In de webinar is ingegaan op vijf invalshoeken die van belang zijn voor samenwerken: a) werken aan een gedeelde ambitie, b) recht doen aan belangen, c) ontwikkelen van een constructieve dialoog, d) professioneel organiseren van de samenwerking en e) vormgeven van een betekenisgevend proces. Klik hier om het webinar terug te kijken en antwoord te vinden op gestelde vragen.