Wat vinden de weggebruikers?

29 januari 2013

Wat vinden weggebruikers van de Nederlandse wegen? Om die behoeftes en wensen te achterhalen is onderzoek nodig. Samenwerking met betrekking tot dit soort onderzoeken tussen wegbeheerders vond nog beperkt plaats, daarom heeft WOW in 2012 een succesvolle pilot onderzoek gehouden. In deze pilot hebben de provincies en Rijkswaterstaat gezamenlijk de gebruikerstevredenheid van automobilisten over zowel de rijks- als provinciale wegen onderzocht op een beperkt aantal aspecten. In overleg is besloten om in 2013 een vervolg te geven aan deze pilot.

Onlangs zijn Patrick Tönjes (Provincie Brabant), Ewoud Wesselingh (Provincie Flevoland), John Everdingen (Provincie Noord-Holland), Jan Touw (Rijkswaterstaat) en Marieke Honer (Rijkswaterstaat) vol enthousiasme gestart met het opzetten van een grootschalig gemeenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek zal in april uitgevoerd worden en rond de zomer gereed zijn. Via deze nieuwsbrief zullen we je op de hoogte houden van de vorderingen het onderzoek. Voor meer informatie: marieke.honer@rws.nl