Wat is het succes van Natuur- en recreatieschap Veluwerandmeren?

25 september 2012

In 2001 hebben de overheden - Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten - samen met belangenorganistaties en bewoners een plan gemaakt voor de (her)inrichting van de Veluwerandmeren: het Integrale Inrichtingsplan Veluwerandmeren (IIVR). Dit plan bevatte 36 maatregelen (deelprojecten) om in de periode tussen 2002 en 2010 uit te voeren.

Rode draad daarbij was het behouden en versterken van het evenwicht tussen recreatie, natuur en economische belangen. In 2011 is het IIVR overgegaan in het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren, een samenwerkingsverband van de gemeenten Dronten, Kampen, Elburg, Nunspeet, Putten, Oldebroek, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk en Zeewolde. Dit project staat bekend als succesvol, mede dankzij de effectieve samenwerking. Wij waren nieuwsgierig naar de bron van deze succesvolle samenwerking. Reden om een case study uit te voeren: we onderzoeken en analyseren de samenwerking binnen het project. De interviews zijn op dit moment afgerond en eind dit jaar worden de bevindingen gepubliceerd.

Deze publicatie is een aanvulling op de casestudies die WOW in 2010 en 2011 heeft uitgevoerd, namelijk de A2 Eindhoven en de A2 Maastricht. Tijdens de case study wordt een succesvolle samenwerking nader geanalyseerd op wat ten grondslag ligt aan het succes van deze samenwerking. De resultaten hiervan zijn gebundeld en uitgegeven in een boekje. De boekjes blijken succesvol aangezien in een grote behoefte aan kennis en ervaring rondom het aangaan en organiseren van samenwerking in het weg- en waterbeheer. De twee bestaande case studies hebben inmiddels hun weg gevonden naar vele bestuurders en professionals in het weg- en waterbeheer.