Vorstschade en te weinig verkeersinformatie

25 november 2013

Vorstschade en te weinig verkeersinformatie over provinciale wegen

Afgelopen jaar heeft WOW een gemeenschappelijk wegbelevingsonderzoek voor provincies en Rijkswaterstaat uitgevoerd. Onlangs hebben we de open antwoorden laten nacoderen, de volledige rapportage hiervan is te vinden op: http://legacy.platformwow.nl/media/196750/wow_extra_analyses_13092013.pdf. Over het algemeen is de weggebruiker heel tevreden over de provinciale en rijkswegen. Aan het relatief kleine aandeel weggebruikers dat niet tevreden is, is gevraagd wat de reden van ontevredenheid is.

'Nog te veel files', is het algemene beeld voor verbetering van de doorstroming op de provinciale wegen. Bij werkzaamheden geven weggebruikers vooral aan dat 'vorstschade niet snel wordt hersteld' op de provinciale wegen en dat bebording en omleidingen niet altijd kloppen. Op het gebied van informatie geldt dat er onduidelijkheid is over toegestane snelheid, zowel op provinciale als rijkswegen. Automobilisten willen graag: 'minder wisselingen' en 'vaker herhaling van de maximum snelheid'. Daarnaast geven ze aan dat 'er te weinig verkeersinformatie over provinciale wegen is'.

Deze aandachtspunten zijn besproken in het bestuur van WOW en het provinciale vakberaad beheer en bouw. De bovenstaande aandachtspunten ondersteunen een aantal (lopende) initiatieven en pilots zoals:

- het op orde krijgen van verkeersinformatie in de NDW-database

- het verstrekken van regionale werkzaamheden via www.vananaarbeter.nl

- bijeenkomst over het opstellen van kernprestatie indicatoren gebruikerstevredenheid voor provincies

Voor meer informatie: marieke.honer@rws.nl