Vijf presentaties Infra Innovatie

05 april 2016

Innovatie: van Joseph Gayetty tot hedendaagse innovatoren

Op donderdag 31 maart 2016 vond een zeer druk bezochte bijeenkomst in Haarlem plaats over Innovatie: van pilot tot implementatie. De dagvoorzitter Jan Harm Brouwer opende de middag met de vraag wie de grote innovator Joseph Gayetty kent. Slechts een enkeling, maar deze uitvinder van het wc-papier zijn we nog dagelijks dankbaar. Nieuwe innovaties van antivriesasfalt, geluid reducerende Whisstones, lage energie asfalt beton, composiet brugdekken tot verwarmde bushokjes kwamen deze middag aan bod. Deze bijeenkomst vormde de opmaat tot de lancering van het Infra Innovatie Netwerk voor decentrale overheden, waarvan de eerste plannen op de landelijke WOW-dag kenbaar werden gemaakt. De lancering zal plaatsvinden op 9 juni in het provinciehuis van Noord-Brabant te Den Bosch.

Meer informatie over het Infra-Innovatie Netwerk

Downloads

1. Mourik, Melt, antivries asfalt

2. 4silence, Whisstone

3. Fibercore, composiet Infra

4. BAM, Lage temperatuur asfalt

5. GFSC, Duurzaam verwarmde bushalte

Foto's van de bijeenkomst