Vervolgstappen Smart Mobility

09 juni 2017

Uit de regionale bijeenkomsten Smart Mobility in maart en april 2017 en de twee webinars, blijkt dat er veel belangstelling en een flinke behoefte aan meer kennis is.

De werkgroep Smart Mobility heeft een groslijst gemaakt van de vragen en behoeftes die leven bij de verschillende wegbeheerders en op basis hiervan een aantal prioritaire thema’s gekozen.

  • DATA
  • VISIE
  • KENNIS
  • BEWUSTZIJN

We maken nu een plan van aanpak, waarin deze vier thema's een plek krijgen. Bij elk thema houden we rekening met de verdeling van de koplopers, het peloton en de hekkensluiters, omdat zij verschillende snelheden hebben. Het plan van aanpak is naar verwachting in september klaar. De thema’s worden vervolgens belegd bij de verschillende belanghebbende organisaties, met als doel dat 'BV Nederland' verder gaat werken aan Smart Mobility. 

Energie en belangstelling vasthouden

Het is hoe dan ook zaak om de energie en de belangstelling die is gewekt vast te houden en een volgende stap te gaan zetten. Zelf blijven we als werkgroep daarom inzetten op kennisontwikkeling, bijeenkomsten en webinars op het gebied van Smart Mobility. 

Bekijk ook

De themapagina Smart Mobility met al het nieuws over onze bijeenkomsten en andere interessante feiten bij elkaar.