Vervolg gladheidbestrijding Gelderland

23 april 2012

Gladheid GelderlandIn de regio Arnhem-Nijmegen heeft de samenwerking op het gebied van gladheidsbestrijding verder vorm gekregen. Op 19 maart bracht de stadsregio Arnhem-Nijmegen, in samenwerking met WOW, ruim twintig wegbeheerders bij elkaar in de raadszaal van de gemeente Rheden. Daar sprak men over de mogelijk- en onmogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van gladheidbestrijding.

In die bijeenkomst is een kerngroep naar voren gestapt om de uitkomsten te concretiseren. Deze kerngroep (Provincie Gelderland, Gemeente Wijchen, RWS Oost-Nederland, gemeente Nijmegen en gemeente Arnhem) is op 4 april bij elkaar gekomen in Arnhem. Uitkomst van het gesprek is dat deze groep, met behulp van de stadsregio Arnhem-Nijmegen en WOW, op twee sporen gaat inzetten. De eerste is het leren kennen van elkaar en het onderling delen van kennis; gedacht wordt aan discussiemiddagen met steeds een ander onderwerp centraal. Het tweede spoor richt zich op het samen doen, daarbij wordt gedacht aan het maken van een gezamenlijke strooiroute-kaart, een kaart van de meetpunten en zoutloodsen.