Vervoer gevaarlijke stoffen door tunnels

19 maart 2013

Er is een nieuwe circulaire (wettelijke regeling) over de redenen om een wegtunnel in een bepaalde categorie voor het vervoer van gevaarlijke stoffen onder te brengen. Ook staat in de circulaire vermeld op welke wijze de Minister tot een beslissing komt om een wegtunnel in een categorie onder te brengen. In de praktijk is gebleken dat zowel wegbeheerders als overheden en bedrijfsleven behoefte hebben aan die duidelijkheid. Gevaarlijke stoffen mogen niet zomaar door alle tunnels worden vervoerd. Sinds 1 januari 2010 gelden hiervoor Europese regels. De veiligheidscategorie waartoe de tunnel behoort, bepaalt welke gevaarlijke stoffen erdoor mogen.