Verslag bijeenkomst Efficiënt vaarwegbeheer

14 december 2015

Woensdag 9 december 2015 organiseerde platform WOW en Waterrecreatie Nederland samen de bijeenkomst ‘effectief, efficiënt en veilig vaarwegbeheer en nautisch beheer voor de recreatievaart’.  Met deelname van ruim 70 deelnemers en interessante presentaties en stevige discussies kijken we terug op een succesvolle bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst gingen beleidsmakers, vaarwegbeheerders en gebruikers betrokken bij de recreatievaart met elkaar in gesprek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn lessen getrokken en suggesties voor een betere samenwerking en kennisuitwisseling. In vier werksessies kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

Gezamenlijk werd geconcludeerd dat het zinvol is om uitwisseling en afstemming te hebben tussen de verschillende disciplines, schaalniveaus en beheergebieden.  

Om te komen tot een eenduidige definities zijn er een viertal infographics gemaakt met als onderwerpen: vaarwegbeheer, nautisch beheer, watersysteembeheer en verkeersmanagement. Klik hier om ze te bekijken. Mocht u nog opmerkingen/aanvullingen op deze infographics hebben, dan kunt deze doorgeven via: info@waterrecreatienederland.nl.

Het verslag van de bijeenkomst en de aangepaste infographics komen in januari 2016 op de sites van platform WoW en Waterrecreatie Nederland.