Verder met gladheidbestrijding in Utrecht

25 november 2013

Afgelopen zomer brainstormden Utrechtse wegbeheerders met elkaar over hoe de gladheidbestrijding door onderlinge samenwerking zou kunnen verbeteren. Eén van de uitkomsten was dat veel van de lokale beheerders op zoek zijn naar een goede manier van communicatie over gladheidbestrijding. Alle wegbeheerders zijn op zoek naar een oplossing waarbij burgers zien dat de gemeente en provincie een grote inspanning leveren om de wegen schoon en veilig te maken. Aan de andere kant moeten zij ook weten dat er keuzes gemaakt moeten worden: welke wegen worden wel en welke worden niet meegenomen? Ze moeten begrijpen dat het niet mogelijk is om direct overal een schone, niet gladde weg te hebben. Samenwerking is daarbij benoemd als essentieel onderdeel. Naar aanleiding van deze wens kwam onlangs een kleine regiegroep bijeen die dit onderwerp de komende winter uit gaat werken, zodat er in de winter van 2014 en 2015 vanuit de samenwerkende wegbeheerders in de Utrechtse regio een positieve uitstraling is naar de weggebruiker en dat deze weet wat hij op welk type weg van de wegbeheerder mag verwachten.