Test header

Verbreed je horizon en vergroot je netwerk!

15 mei 2018

Vorige maand was Hans van Leeuwen, Gemeente Dordrecht, aan het woord over zijn ervaring bij zijn langdurige uitwisseling bij de Gemeente Rotterdam. Deze maand Klaas Snoeij, Gemeente Rotterdam, die bij Gemeente Dordrecht een langdurige kijk in de keuken mocht nemen.

Ook (langdurig) meelopen bij een andere organisatie? Lees meer over personele uitwisseling.

Van welke organisatie kom je?

Ik ben Klaas Snoeij en ik werk bij de Gemeente Rotterdam bij Stadsbeheer en daar houd ik mij bezig met Assetmanagement. Ik ben medeverantwoordelijk voor de implementatie van assetmanagement binnen Stadsbeheer.

Hoe ben je bij deze uitwisseling terecht gekomen?

Enkele jaren geleden presenteerde een collega van de Gemeente Dordrecht hun aanpak op het gebied van wegonderhoud. Tijdens deze bijeenkomst kwam het gesprek op assetmanagement. Rotterdam was op dat moment gestart met de implementatie van assetmanagement. Dit wekte de interesse van Dordrecht, en vooral de collega’s van de beheerafdeling. De praktische Rotterdamse aanpak sprak hen aan. In de daaropvolgende periode heb ik in breder verband nog een keer een presentatie gegeven in Dordrecht. Zo ben ik betrokken geraakt bij het implementatietraject in Dordrecht, vanaf het opstellen van de uitvraag aan de markt.

Waarom wilde je meedoen met een uitwisseling?

Om verschillende redenen. Ik vind het van belang opgedane kennis en ervaringen te delen, en van de ervaringen van anderen te leren.  Anderzijds wordt kennis en ervaring opgebouwd met gemeenschapsgeld. Buiten het feit dat het zonde is het wiel tekens opnieuw uit te vinden, is het een verspilling hier meerdere keren gemeenschapsgeld voor in te zetten. Dit past zeker niet binnen de assetmanagement-gedachte.

Klaas Snoeij

Waar loop je mee en waar hou je je mee bezig?

Ik adviseer binnen de Gemeente Dordrecht bij de implementatie van assetmanagement. Dordrecht heeft hiervoor, net als Rotterdam, een marktpartij gecontracteerd die hen hierin ondersteunt. Mijn rol in deze is de ervaringen die in Rotterdam zijn opgedaan te plotten op het implementatietraject in Dordrecht. Het gaat zowel de kansen als de aandachtspunten.

Wat waren je verwachtingen van de uitwisseling?

Naast het delen van de kennis die ik heb opgedaan tijdens ons eigen implementatietraject, wil ik op mijn beurt leren van de Dordtse wijze waarop assetmanagement wordt geïmplementeerd.

Wat zijn de grootste verschillen en overeenkomsten tussen de twee bedrijven?

Op de schaalgrootte na zijn er geen grote verschillen. Beide zijn een beheerorganisatie met een wijkgerichte aanpak, die met de beschikbare middelen een maximaal bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van de stad.

Wat is de leukste ervaring die je had?

De prettige samenwerking binnen het team en de wijze waarop Dordrecht de implementatie aanvliegt. Daarnaast is de waardering voor mijn inbreng in dit traject een mooie ervaring.

Wat is jou opgevallen?

Door het besef dat uitwisseling van kennis en ervaringen een win-win-situatie is, is de samenwerking geregeld zonder dat er gesproken wordt over kosten of declaratie van uren. Mij viel op dat grote verschillen, buiten de schaalgrootte, er eigenlijk niet zijn.

Heb je nog tips voor collega’s die mee willen doen met een uitwisseling?

Neem vooral de stap om kennis te delen en je horizon te verbreden. Het levert je nieuwe inzichten en het vergroot je netwerk.

Wat zou je mee willen nemen van de ene organisatie naar de andere?

Wat ik meeneem, is de opgedane kennis en ervaringen en de prettige contacten met de betrokken collega’s.

Wil je nog wat kwijt over de organisatie waar je meeloopt?

‘Naast de uitwisseling van kennis tussen Rotterdam en Dordrecht op het gebied van assetmanagement en wegbeheer wordt bredere samenwerking door beide directies gestimuleerd. Twee maal per jaar vindt er een samenwerkingsoverleg plaats waarin alle mogelijkheden van samenwerking worden besproken, en gezamenlijke kansen worden benut.