Uniformiteit in Stedelijk Verkeersmanagement

18 april 2016

Een belangrijke uitdaging in het Stedelijk Verkeersmanagement is om in te spelen op de talloze initiatieven uit de markt en om afspraken te maken over landelijke uniformiteit.

Dat blijkt uit de bijeenkomst Stedelijk Verkeersmanagement die afgelopen vrijdag 1 april in Helmond is gehouden.

Basissystematiek rondom projecten en regio's

Ariea Vermeulen van Platform WOW: 'Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen binnen het Stedelijk Verkeersmanagement waarbij initiatieven vanuit de markt een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de wildgroei van apps rondom allerlei projecten of regio’s. Bij de wegbeheerders die in Helmond aanwezig waren bestond een duidelijke behoefte om een basissystematiek af te spreken rondom dit soort projecten of regio’s'. Volgens de deelnemers aan de bijeenkomst waren vooral de onderwerpen Beheer & onderhoud, C-ITS en automatisch rijden en Monitoring & evaluatie belangrijk om verder op te pakken.

Kennis en expertise Stedelijk Verkeersmanagement bundelen

De bijeenkomsten Stedelijk Verkeersmanagement in Helmond, Den Haag en Zwolle worden georganiseerd door Platform WOW, CROW, TrafficQuest en LVMB. Het doel is om kennis en expertise op het gebied van Stedelijk Verkeersmanagement te bundelen, gezamenlijk projecten en onderzoek uit te voeren, afspraken te maken over landelijke uniformiteit en de effectiviteit van Stedelijk Verkeersmanagement zichtbaar te maken bij bestuurders en beslissers.

Belangrijkste onderwerpen Stedelijk Verkeersmanagement
Tijdens de bijeenkomst in Helmond hebben bijna 40 professionals van met name overheid bepaald welke drie onderwerpen op dit moment binnen Stedelijk Verkeersmanagement het belangrijkste zijn. Vervolgens is per onderwerp bepaald wat de vragen zijn die er leven en welke vragen als eerste moeten worden opgepakt. Op woensdag 13 april (in Den Haag) en dinsdag 10 mei (in Zwolle) wordt er in een nieuwe samenstelling verder op deze onderwerpen ingegaan. Uiteindelijk is het doel dat de werkgroep Stedelijk Verkeersmanagement de belangrijkste vragen gaat oppakken.

Downloads

Presentatie Henk Taale: Waarom Stedelijk Verkeersmanagement een hoge prioriteit dient te krijgen (pdf; 860 KB).

Video Innovatiecentrale

In Helmond werden we welkom geheten door Laurens Schrijnen, de directeur van de Innovatiecentrale. Hij toonde ons het volgende filmpje voordat hij ons een en ander duidelijk maakte over smart mobility. Aan het eind van de bijeenkomst verzorgde hij ook een rondleiding door de innovatiecentrale. Bekijk hier een video van de Innovatiecentrale.