Uit ons netwerk: Verkenning ketensamenwerking hout in de GWW

24 januari 2019

Rijkswaterstaat gebruikt als grote opdrachtgever in de bouw veel materialen en voelt een grote verantwoordelijkheid om de milieubelasting die dit met zich meebrengt te verlagen.

De afgelopen 10 jaar is gewerkt met nieuwe manieren van het belonen van meer duurzame aanbiedingen van opdrachtnemers (middels EMVI en onderbouwd met DuBoCalc).

Rijkswaterstaat is zich ervan bewust dat duurzaamheid niet slechts middels contracten in projecten is te realiseren en is daarom in verschillende belangrijke, impactvolle materiaalketens initiatieven gestart of neemt deel aan initiatieven om met de relevante actorengroepen/ketenschakels te werken aan verduurzaming, zoals beton(akkoord) en meer recent asfalt(impuls).

Vanuit het ‘impulsprogramma circulaire economie‘ heeft afgelopen half jaar een verkenning plaatsgevonden om meer inzicht te verkrijgen in de potentie van hout- en biobased producten in de GWW, een niet erg hout georiënteerde sector. In de verkenning zijn kansen en belemmeringen verkend en de sociaal-ecologische impact van hout-toepassingen en meerwaarde ten opzichte van momenteel gebruikte materialen beschreven. Tot slot wordt een advies gegeven hoe en met welke actoren een mogelijke ketensamenwerking in te richten is.

Lees hier meer over de verkenning en haar uitkomsten.