Uit ons netwerk: Onderzoek naar succes(f)actoren voor het behalen van duurzaamheidsdoelen binnen GWW-projecten bij Nederlandse gemeenten

12 november 2018

Tijdens de recente circulaire infra middag in Utrecht van Platform WOW werd kort stilgestaan bij het onderzoek van Jordy van Stiphout naar succes(f)actoren voor realisatie van duurzame GWW-projecten bij Nederlandse gemeenten (lees hier het gehele onderzoek). Platform WOW zet de conclusies van dit onderzoek op een rij:

Het onderzoek start met een studie naar hoe duurzaamheid bij GWW-projecten in de praktijk in doelstellingen wordt gevat versus de gangbare theorie over duurzaamheid. Duurzaamheid in de theorie wordt beschreven aan de hand van de ambitiewebthema’s (12 thema’s gerelateerd aan People, Planet en Profit) en de balans hiertussen. In de praktijk van het GWW-project wordt duurzaamheid voornamelijk geassocieerd aan doelen op basis van Materialen, Energie, Klimaat en Welzijn (vooral Planet en kleine focus op People).

Door expertinterviews en een literatuurstudies zijn door Jordy zeven (f)actoren geselecteerd welke van invloed zijn op het behalen van vastgestelde duurzaamheidsdoelstellingen bij GWW-projecten. Dit zijn:

  1. Steun van het management
  2. Individueel gedrag en commitment
  3. Totale levenscyclus kosten
  4. Niveau van specificeren en opnemen van duurzaamheidscriteria in de tenderuitvraag
  5. Ingerichte projectmanagementsystemen
  6. Communicatie en samenwerking met de markt
  7. Politieke betrokkenheid en steun

Lees bij de terugblik van de bijeenkomst meer over de conclusies van het onderzoek en de bijbehorende stukken.