Uit ons netwerk: Friese Klimaatatlas toont effecten klimaatverandering

06 december 2018

In de digitale klimaatatlas kunnen Friese inwoners opzoeken wat de effecten van klmaatverandering zijn in hun gebied. De kaarten geven de effecten weer van wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming. Waar komt de landbouw bijvoorbeeld in gevaar door de droogte? Hoe hoog komt het water bij een overstroming?

Bekijk de Friese Klimaatatlas.

Samenwerking

De atlas is een gezamenlijk product van Wetterskip Fryslân, de provincie en alle Friese gemeenten.
Als er nieuwe of extra gegevens zijn dan wordt de Friese Klimaatatlas daarmee aangevuld. 

Klimaatdialogen

Vanaf volgend jaar gaan de gemeenten en waterschappen het gesprek aan met bewoners en bedrijven. Wat moet eerst aangepakt worden? Wat zijn de oplossingen?