Tip: kijk een webinar met je team

03 april 2017

Afgelopen maandag 27 maart keken 21 collega's van de afdeling Projecten Openbare Ruimte van de gemeente Gouda op een originele manier naar het webinar BPKV.

Op initiatief van een aantal leden uit de staf volgden zij het webinar als afdeling in de raadzaal van het gemeentehuis. Achteraf knoopten ze hier nog een inhoudelijke discussie over het onderwerp BPKV aan vast. 

Omdat wij dit soort initiatieven uiteraard toejuichen vroegen wij een van de iniatiefnemers, Jan Prinsen, hoe hij dit georganiseerd heeft.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om met de hele afdeling naar het webinar te kijken?

"Omdat op onze afdeling veel contracten worden aanbesteed en we dat ook veel doen op basis van BPKV vonden wij het wel interessant om dit webinar met de afdeling te volgen en te spiegelen naar onze eigen werkwijze. Toen kwam het idee om dat te doen in onze raadzaal waar we het beeld en geluid goed kunnen regelen."

Was het webinar goed te volgen in die grote ruimte?

"Het was prima om te doen. Ik heb gewoon via een laptop en mijn inloggegevens op de website ingelogd. De laptop was op het presentatiesysteem in de raadzaal aangesloten waardoor het webinar op alle schermen te volgen was. Dat zag er zo uit:"

Hoe regelde je dat met het stellen van vragen tijdens het webinar?

"Ik had iedere deelnemer een paar ‘geeltjes’ gegeven waar ze vragen op konden schrijven. Eén van de projectondersteuners liep rond en verzamelde tijdens heet webinar de geeltjes met vragen en bracht die bij mij. Ik heb de vragen vervolgens via de chat ingediend.

Het was wel jammer dat geen van onze vragen tijdens het webinar behandeld werd. Dus over de antwoorden op onze vragen hebben we helaas niet verder kunnen discussiëren."

Inderdaad jammer. Het was met 238 aanmeldingen erg druk, waardoor we helaas niet alle vragen direct konden beantwoorden. De vragen die niet direct aan bod kwamen zijn inmiddels gepubliceerd op de webinarpagina. Wat vond je verder van de inhoud van het webinar?

"De inhoud van de webinar kwam over het algemeen al redelijk overeen met hoe wij het al doen. Dat komt ook omdat we de spreker, Cor Luijten, al vaker spreken over dit onderwerp. Dus er was niet heel veel stof ter discussie.

Toch is het voor ons zeker voor herhaling vatbaar om zo eens een keertje een bepaald onderwerp met elkaar te verdiepen. Nu ik een inlogcode heb, kan ik alle webinars ook later terugkijken. Daar gaan we dan ook zeker gebruik van maken door bijvoorbeeld een keer tijdens een afdelingsoverleg een onderwerp bij de kop te pakken."

Kijk het webinar BPKV terug en lees de vragen en antwoorden.