Symposium Kwaliteitsbeheersing in contractbeheersing

31 januari 2014

Symposium Kwaliteitsbeheersing in Contractbeheersing

Samen met Lloydt's Register, NBCM (Nederlandse Bond van Contractmanagers) en PIANOo organiseerden we op 30 januari een seminar over kwaliteitsbeheersing in contractbeheersing. Ruim 120 deelnemers - redelijk verdeeld tussen overheid en adviesbureaus - konden kiezen uit een scala van workshops met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) als leidmotief. Ook was tijd uitgetrokken om het SCB spel van Rijkswaterstaat met alle deelnemers te spelen. Vooral toen was duidelijk dat veel deelnemers nog weinig ervaring hadden met deze vorm van contractbeheersing. Diverse aspecten van SCB werden in de workshops toegelicht: vanuit het perspectief van een inkoper, van de gebruiker, van de auditor, juridische aspecten en over het nut van SCB. In de paneldiscussie ging het vooral om hoe te beginnen, wat zijn de doelen, de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en natuurlijk over vertrouwen.

Klik hiet voor een uitgebreider verslag

Presentaties en workshops

Presentatie opening Jakko de Jong

Presentatie Inkoop als motor voor groei

Workshop SCB Juridisch in juridisch perspectief

Workshop SCB in de praktijk

Workshop SCB Rijksgebouwendienst

Workshop Rekenkamer DBFMO

Systeemdenken met DET