Succesvolle samenwerking waterschappen en Rijkswaterstaat

26 januari 2016

Succesvolle samenwerking waterschappen en RWS

De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben als waterbeheerders veel overeenkomsten en trekken daarom vaak samen op. Dankzij de komst van de Waterwet (2009) en het Bestuursakkoord Water (2011) heeft die samenwerking op het gebied van vergunningverlening en handhaving een extra impuls gekregen. Inmiddels zijn we vier jaar en mooie resultaten verder.

Slim samenwerken
Een goed voorbeeld van hoe we het werk kwalitatief beter en robuuster  uitvoeren, is de oprichting van één gezamenlijk landelijk BRZO-team. Waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor een goed advies over veiligheidssituaties bij risicovolle bedrijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan chemische bedrijven zoals Chemiepack. Door slim samen te werken wordt de adviesrol vanuit de waterbeheerders naar BRZO bedrijven verstevigd en komen we de klant tegemoet.  

Actuele kennis en ervaring uitwisselen
Ook wat betreft gezamenlijke opleidingen is er veel gebeurd. Voorheen namen medewerkers elk vanuit hun eigen organisatie deel aan een cursussen. Door gezamenlijk op te trekken wordt een schat aan actuele kennis en ervaring over en weer uitgewisseld, worden kosten bespaard en kunnen cursussen vaker worden gevolgd omdat de doelgroep is uitgebreid. Momenteel zijn er gezamenlijke cursussen op het vlak van vergunningverlening en handhaving. Inschrijven voor deze cursussen kan via deze link.

Samenwerken op het gebied van ICT
Samenwerking op het gebied van ICT lijkt eenvoudig, maar de praktijk is vaak anders. In het samenwerkingsproject Saw@ is bewezen dat het wel kan door klein te beginnen. In 2016 gaan we actief bezig met de implementatie van de Omgevingswet. Het doel van deze wet is onder andere om initiatieven eenvoudiger en beter mogelijk te maken. De klant (bedrijf of burger) kan dan via een loket zijn aanvraag insturen. Aan de achterkant van dat  loket moeten de verschillende overheden samenwerken om die aanvraag gezamenlijk af te handelen. Belangrijk hierin is dat de verschillende overheden ook digitaal goed hun informatie kunnen uitwisselen. De afgelopen jaren is daarom ook hard gewerkt om tot een nieuw zaakgericht ICT-systeem voor vergunningverlening en handhaving (Saw@) te komen. Al bijna een jaar geleden (januari 2015) is het nieuwe systeem hiervoor opgeleverd. Inmiddels is dit uitgerold bij Rijkswaterstaat en zeven waterschappen en zijn twee  nieuwe waterschappen aangesloten bij het project. 

Negen projecten succesvol afgerond
Naast deze drie projecten zijn nog negen projecten succesvol afgerond. Dat heeft het volgende opgeleverd:

  • Gezamenlijke kwaliteitscriteria voor vergunningverlening en handhaving
  • Een gezamenlijk kader voor bouwen op het strand
  • Samenwerkingsafspraken bij samenloop
  • Een jaarlijkse gezamenlijke netwerkdag waar alle vergunningverleners en handhavers van de waterschappen en RWS en geïnteresseerde collega’s informatie kunnen uitwisselen en kunnen netwerken.
  • Goede samenwerking in de regio op tal van onderwerpen

Verder verwachten we in het eerste kwartaal van 2016 ook één gezamenlijk contract te ondertekenen voor inspectievluchten.

Samenwerking verdiepen en verbreden
Al met al een enorme opbrengst waar we trots op zijn!  Alle afdelingshoofden van de afdelingen vergunningverlening en handhaving van Rijkswaterstaat en de waterschappen hebben de ambitie uitgesproken om deze samenwerking verder te verdiepen en te verbreden. Een aantal projecten zitten in de beheerfase, maar in 2016 gaan we natuurlijk verder met deze vruchtbare samenwerking. Belangrijkste speerpunten voor 2016 zijn de implementatie van de Omgevingswet en die van de kwaliteitscriteria, uitbreiding van de regionale samenwerking en de afronding van het gezamenlijke contract voor inspectievluchten.