Succesvolle samenwerking handhavers en vergunningverleners

31 maart 2014

Handhavers en vergunningverleners markeren succesvolle samenwerking

Samenwerkingsafspraken tussen Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen op terrein van vergunningverlening en handhaving leiden tot een kwalitatief beter, robuuster en efficiënter waterbeheer en hogere klanttevredenheid. Dat is een van de conclusie van de landelijke netwerkdag van vergunningverlening en handhaving, vandaag georganiseerd. Albert Vermuë (algemeen directeur Unie van Waterschappen) en Ineke van der Hee (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid) spraken er hun waardering uit over de inzet van de medewerkers om de samenwerking tussen de waterpartners tot een succes te maken. Het doen van gezamenlijke inspectievluchten op basis van een landelijk contract, het uitwisselen van personeel, het ontwikkelen en aanbieden van gezamenlijke opleidingen en het aanschaffen van een gezamenlijk ict-systeem zijn concreet behaalde resultaten. Ook de Week van de WOW factor, met de meeloopdagen, de Challenge voor jonge professionals en thematische bijeenkomsten, kwam aan de orde. De samenwerking tussen handhavers en vergunningsverleners is belegd in het Bestuursakkoord Water waarin op verschillende terreinen afspraken staan voor het duurzaam verbinden van de waterschappen en Rijkswaterstaat.

VV HH samenwerking