Samenwerking wegbeheerders Limburg

09 juli 2012

Onlangs kwam de kerngroep samenwerking Limburg weer bij elkaar en zijn stappen gezet naar een nadere samenwerking. Op drie onderwerpen wordt momenteel de samenwerking gezocht in dit verband. De eerste is gezamenlijke inkoop van dooimiddelen. Momenteel zijn diverse samenwerkingen op dit vlak actief in Limburg. Komende tijd wordt bekeken of deze aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Daarnaast gaat een inhoudelijke werkgroep de samenwerking op inspectie van kunstwerken verder onderzoeken. Momenteel is het idee dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om mee te liften op de grote(re) contracten van Rijkswaterstaat en de provincie Limburg. Een derde onderdeel waarop de samenwerking wordt gezocht is het naderende te kort aan jonge medewerkers bij de wegbeheerders. Gemeente Venlo en Sittard-Geleen nemen hier momenteel het voortouw in en voeren gespreken met onderwijsinstellingen in Limburg en Brabant om studenten warm te krijgen voor het werken bij de Limburgse wegbeheerders. Gedacht wordt aan een traineeprogramma voor de schoolverlaters.