Samenwerking Rijksrederij

18 mei 2015

Samenwerking met Rijksrederij biedt kansen voor waterschappen

Dat het delen van kennis tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen kan leiden tot een efficiëntere werkwijze is onlangs weer gebleken. Door een tip van Rijkswaterstaat startte waterschap Rivierenland een pilot om beter om te gaan met het beheer van de eigen vloot. Het doel daarvan is efficiënter werken en kosten besparen. Het waterschap was toe aan een nieuwe boot en besloot om geen nieuwe te kopen, maar er één te huren via de Rijksrederij. De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt specialistische schepen voor bijvoorbeeld Douane, Kustwacht en Rijkswaterstaat. Ook de waterschappen kunnen hier gebruik van maken.

Waterschap Rivierenland gebruikt inspectieschepen om te handhaven; één van de taken van het waterschap. Dat gebeurt vaak met mooi weer en houdt in dat de schepen de rest van de tijd stilliggen. Ze gaan dan de stalling in, waar kosten aan verbonden zijn. Ook regelmatig onderhoud is noodzakelijk. Een rekensommetje leert dat het huren van een boot wanneer noodzakelijk, minder kost dan het beheer van een eigen vloot. De pilot die nu loopt bij waterschap Rivierenland moet dit bevestigen, maar wanneer dit zo is wordt er geen nieuwe boot meer aangeschaft. Piet Schakel, hoofd afdeling Handhaving van waterschap Rivierenland en Hollandse Delta, stelt het simpel: "Het beheren van schepen is geen kerntaak van het waterschap. Het huren van een boot bespaart ons veel gedoe én kosten wat betreft stalling en onderhoud. Eén belletje naar de Rijksrederij en er wordt een boot in perfecte staat op de afgesproken locatie afgeleverd. Erg efficiënt. En goedkoper. Veel waterschappen maken momenteel gebruik van eigen boten. Wanneer meer waterschappen hun schepen bij de Rijksrederij gaan huren, gaan de kosten verder omlaag en kunnen we bijvoorbeeld met brandstofpassen gaan werken." Michel Hofsteede, afdelingshoofd Rijksrederij Operations bij Rijkswaterstaat, vult aan: "Op deze manier, door samen te ondernemen en te verbinden, zijn we goed op weg naar een efficiënte en duurzame samenwerking." 

De Rijksrederij

De Rijksrederij beheert, bemant en onderhoudt de specialistische schepen die beschikbaar worden gesteld aan de Douane, Kustwacht, het Ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat. Ook Waterschap Rivierenland maakt gebruik van één van de schepen van de Rijksrederij. De Rijksrederij heeft een vloot met 122 schepen. 40 schepen varen met een vaste bemanning van de Rijksrederij. 

Rijksrederij