Samenwerking in beeld

29 januari 2013

Het nieuwe jaar is van start gegaan met de oplevering van twee producten waar we met zijn allen trots op kunnen zijn: een storybook over platform WOW en een rapportage van de kosteneffectiviteitanalyse (KEA).

Om met die laatste te beginnen: we wilden de samenwerking die voortkomt uit de projecten en activiteiten van WOW meetbaar maken in euro's. Daarom hebben we voor drie projecten een kosteneffectiviteitanalyse (KEA) uitgevoerd: de training assetmanagement, gladheidbestrijding en personele uitwisseling. Alle drie de projecten blijken bijzonder kosteneffectief! De besparing loopt uiteindelijk in de miljoenen. En zij zijn niet alleen kosteneffectief, er volgt ook nog veel spin-off uit in de vorm van kwaliteitsverbetering, betere kennisdeling, wederzijds begrip en vergroting van persoonlijke netwerken.

In het storybook zijn pakkende voorbeelden te vinden van vijf jaar samenwerking. Het maakt zichtbaar wat we afgelopen jaren allemaal hebben bereikt. En dat is veel! Zo veel dat niet alles daarvan in het boek past, vandaar dat we toch een selectie hebben moeten maken. We hebben die verzameld via interviews en geïllustreerd met prachtige foto's. In het boek is ook extra informatie te vinden, via de app 'Layar'.  Als je je smartphone richt op een pagina met layarsymbool krijg je een filmpje of rapport te zien. Beide rapporten zijn binnenkort via onze site (onder documenten) te bekijken.

Nogmaals, ik ben trots op deze resultaten en het is mijn ambitie om van 2013 ook een WOW-jaar te maken. Dus laten we elkaar blijven ontmoeten, kennis delen en samen projecten uitvoeren.

 Ariea

Ariea Vermeulen,
Programmamanager Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders